DOYCH ZONE

Live long-die Short

Запознай се с нашето общество

Запознай се с нашето общество

Запознай се с нашето общество

Как започна
Как започна
Как започна

Създадохме този бюлетин с намерението да запазим отношенията в нашата общност. Първоначалната ни цел беше да продължим да споделяме полезна информация и да тласкаме нашите хора към положителна промяна в здравето. Тогава започнахме традиция всеки, който пише бюлетин, да номинира някого от общността. Той или тя трябва да сподели какво се е случило през тяхната седмица и как се справят със създаването на своите здравословни навици.

Създадохме този бюлетин с намерението да запазим отношенията в нашата общност. Първоначалната ни цел беше да продължим да споделяме полезна информация и да тласкаме нашите хора към положителна промяна в здравето. Тогава започнахме традиция всеки, който пише бюлетин, да номинира някого от общността. Той или тя трябва да сподели какво се е случило през тяхната седмица и как се справят със създаването на своите здравословни навици.

Създадохме този бюлетин с намерението да запазим отношенията в нашата общност. Първоначалната ни цел беше да продължим да споделяме полезна информация и да тласкаме нашите хора към положителна промяна в здравето. Тогава започнахме традиция всеки, който пише бюлетин, да номинира някого от общността. Той или тя трябва да сподели какво се е случило през тяхната седмица и как се справят със създаването на своите здравословни навици.

Алумнитата по света
Алумнитата по света
Алумнитата по света
Надникни в нашия бюлетин
Надникни в нашия бюлетин
Надникни в нашия бюлетин