DOYCH ZONE

Live long-die Short

Личен коучинг

Персонализиран според вашия график и начин на живот

Личен коучинг

Персонализиран според вашия график и начин на живот

Персонален дистанционен коучинг
Персонален дистанционен коучинг

Най-добрият вариант за заети хора, които се нуждаят от резултати без да компрометират кариерата и начина си на живот.

Най-добрият вариант за заети хора, които се нуждаят от резултати без да компрометират кариерата и начина си на живот.

Най-добрият вариант за заети хора, които се нуждаят от резултати без да компрометират кариерата и начина си на живот.

Ето няколко примера за теми, с които нашите треньори могат да ви помогнат:

Общо здраве (оптимално дишане, сън, възстановяване...)

Емоционално здраве (управление на стреса и др.)

Хранене (персонализиран хранителен план и стратегия)

Exercise (целенасочена персонализирана фитнес програма)

Ето няколко примера за теми, с които нашите треньори могат да ви помогнат:

Общо здраве (оптимално дишане, сън, възстановяване...)

Емоционално здраве (управление на стреса и др.)

Хранене (персонализиран хранителен план и стратегия)

Exercise (целенасочена персонализирана фитнес програма)

ПРЕПОРЪКА

ЗАПАЗИ СИ ЧАС