DOYCH ZONE

Live long-die Short

Веселин Михайлов

“Оказа се, че са ми необходими около 38 години от живота докато натрупам
достатъчно знания и опитности, които да осмисля в дълбочина и приложа ефективно,
докато постигна яснота за моето конкретно предназначение и автентичен потенциал
в това ми превъплъщение…, което ми носи истинско удовлетворение…
А пътешествието продължава още по-смислено, хармонично и осъзнато… “

“Оказа се, че са ми необходими около 38 години от живота докато натрупам
достатъчно знания и опитности, които да осмисля в дълбочина и приложа ефективно,
докато постигна яснота за моето конкретно предназначение и автентичен потенциал
в това ми превъплъщение…, което ми носи истинско удовлетворение…
А пътешествието продължава още по-смислено, хармонично и осъзнато… “

“Оказа се, че са ми необходими около 38 години от живота докато натрупам
достатъчно знания и опитности, които да осмисля в дълбочина и приложа ефективно,
докато постигна яснота за моето конкретно предназначение и автентичен потенциал
в това ми превъплъщение…, което ми носи истинско удовлетворение…
А пътешествието продължава още по-смислено, хармонично и осъзнато… “

интегрален трансформативен коуч и ментор

"Веселин е един от пионерите в сферата на себепознание, хюман дизайн, личностно развитие, коучинг, терапевтични подходи и духовно събуждане в България. Фасилитатор на обучения, семинари и ритрийти от повече от 18 години. Насърчава отворените да намерят и трансформират блокиращи потенциала вътрешни пластове, да активират автентичността и се свържат с предназначението си в живота."

интегрален трансформативен коуч и ментор

"Веселин е един от пионерите в сферата на себепознание, хюман дизайн, личностно развитие, коучинг, терапевтични подходи и духовно събуждане в България. Фасилитатор на обучения, семинари и ритрийти от повече от 18 години. Насърчава отворените да намерят и трансформират блокиращи потенциала вътрешни пластове, да активират автентичността и се свържат с предназначението си в живота."

интегрален трансформативен коуч и ментор

"Веселин е един от пионерите в сферата на себепознание, хюман дизайн, личностно развитие, коучинг, терапевтични подходи и духовно събуждане в България. Фасилитатор на обучения, семинари и ритрийти от повече от 18 години. Насърчава отворените да намерят и трансформират блокиращи потенциала вътрешни пластове, да активират автентичността и се свържат с предназначението си в живота."

 • Специалист Енергийна Психология – EFT- ADV;
 • НЛП – Мастър;
  регресивен терапевт, дипломиран по Хипнотерапия;
 • сертифициран по шаманско лечение;
 • Треньор по свободно дишане и (body work) работа с тялото;
 • Хюман Дизайн коуч и съ-основател на Системата Хюман Дизайн за България;
 • Иноватор в медитативни практики и Майндфулнес;
 • Фасилитатор по енергийни практики и Чи Гун;
 • Инструктор Йога на Смеха и Смехотерапия;
  лектор и групов водещ;
 • Специалист Енергийна Психология – EFT- ADV;
 • НЛП – Мастър;
  регресивен терапевт, дипломиран по Хипнотерапия;
 • сертифициран по шаманско лечение;
 • Треньор по свободно дишане и (body work) работа с тялото;
 • Хюман Дизайн коуч и съ-основател на Системата Хюман Дизайн за България;
 • Иноватор в медитативни практики и Майндфулнес;
 • Фасилитатор по енергийни практики и Чи Гун;
 • Инструктор Йога на Смеха и Смехотерапия;
  лектор и групов водещ;
 • Специалист Енергийна Психология – EFT- ADV;
 • НЛП – Мастър;
  регресивен терапевт, дипломиран по Хипнотерапия;
 • сертифициран по шаманско лечение;
 • Треньор по свободно дишане и (body work) работа с тялото;
 • Хюман Дизайн коуч и съ-основател на Системата Хюман Дизайн за България;
 • Иноватор в медитативни практики и Майндфулнес;
 • Фасилитатор по енергийни практики и Чи Гун;
 • Инструктор Йога на Смеха и Смехотерапия;
  лектор и групов водещ;

“Вътрешният импулс на Веселин към себепознание, вътрешна работа, разширение на Съзнанието и автентичност започва с активна спортно-състезателна дейност. Това подсигурява една здрава основа в активирането на телесна и жизнена интелигентност. В последствие изследва все по-задълбочено връзката тяло-ум-дух и преминава през изучаването и практикуването на корейски, японски и китайски бойни изкуства, тяхната философия и духовни принципи

“По пътя на намирането добавя енергийни, психологични, терапевтични, дихателни, медитативни и духовни обучения, сертификации, знания и подходи, които му помагат да синтезира съвременни практики и освобождаващи процеси, които са в синхрон и приложими с настоящия динамичен начин на живот.”

Създава и провежда уникални насърчителни групови проекти:

“Витално тяло” – телесно ориентирани и енергийни подходи;
“Танцът на Диханието” – трансформиращ процес;
“Алхимия на моята истина”– емоционална флуидност;
“Интегрална Синхронизация” – от раз/деление към цялост;
Майндфулнес и медитативни практики;
“Магията на Барабана” – ритъм трансформация;
Ритрийт “Флуидност”, “Здраве”, “Обновление”;

Веселин провежда индивидуални сесии с клиенти онлайн и на място за различни групи
предизвикателства по индивидуален подход като някои от тях са:

 1. Събуждане на вътрешната сила, увереност, стойност и автентичност;
 2. Трансформиране на ограничаващи емоционални състояния:
  тревожност и прегаряне;
 3. Гняв и депресивност;
  травми, вина и страхове;
  тъга и самота и др.
 4. Активиране на здравето, устойчивост и благоденствие;
 5. Подобряване на ментално здравословно състояние, фокус и яснота;
 6. Интегриране на Духовни принципи в живота и запалване на вътрешната Искра;
 7. Създаване на здравосложни връзки със себе си и другите;
 8. Усвояване на техники за самопомощ и хармонизиращи протоколи;
 • Разчитане на индивидуалната графика на индивида,
  която носи кодовете на автентичното и показва много точно не-Азово обуславяне от околната среда.
 • Отговаря на основните въпроси за себепознание:
  кой съм АЗ и кой не съм Аз;
 • Каква е моята уникална стратегия за взимане на решения в живота;
 • Как да се предпазя от потенциални уязвимости;
 • Каква е моята сила и възможност за натрупване на мъдрост;
 • Как да приема и обичам себе си такъв какъвто съм;
 • Какво е моето уникално предназначение и как да го проявя;

“Вътрешният импулс на Веселин към себепознание, вътрешна работа, разширение на Съзнанието и автентичност започва с активна спортно-състезателна дейност. Това подсигурява една здрава основа в активирането на телесна и жизнена интелигентност. В последствие изследва все по-задълбочено връзката тяло-ум-дух и преминава през изучаването и практикуването на корейски, японски и китайски бойни изкуства, тяхната философия и духовни принципи

“По пътя на намирането добавя енергийни, психологични, терапевтични, дихателни, медитативни и духовни обучения, сертификации, знания и подходи, които му помагат да синтезира съвременни практики и освобождаващи процеси, които са в синхрон и приложими с настоящия динамичен начин на живот.”

Създава и провежда уникални насърчителни групови проекти:

“Витално тяло” – телесно ориентирани и енергийни подходи;
“Танцът на Диханието” – трансформиращ процес;
“Алхимия на моята истина”– емоционална флуидност;
“Интегрална Синхронизация” – от раз/деление към цялост;
Майндфулнес и медитативни практики;
“Магията на Барабана” – ритъм трансформация;
Ритрийт “Флуидност”, “Здраве”, “Обновление”;

Веселин провежда индивидуални сесии с клиенти онлайн и на място за различни групи
предизвикателства по индивидуален подход като някои от тях са:

 1. Събуждане на вътрешната сила, увереност, стойност и автентичност;
 2. Трансформиране на ограничаващи емоционални състояния:
  тревожност и прегаряне;
 3. Гняв и депресивност;
  травми, вина и страхове;
  тъга и самота и др.
 4. Активиране на здравето, устойчивост и благоденствие;
 5. Подобряване на ментално здравословно състояние, фокус и яснота;
 6. Интегриране на Духовни принципи в живота и запалване на вътрешната Искра;
 7. Създаване на здравосложни връзки със себе си и другите;
 8. Усвояване на техники за самопомощ и хармонизиращи протоколи;
 • Разчитане на индивидуалната графика на индивида,
  която носи кодовете на автентичното и показва много точно не-Азово обуславяне от околната среда.
 • Отговаря на основните въпроси за себепознание:
  кой съм АЗ и кой не съм Аз;
 • Каква е моята уникална стратегия за взимане на решения в живота;
 • Как да се предпазя от потенциални уязвимости;
 • Каква е моята сила и възможност за натрупване на мъдрост;
 • Как да приема и обичам себе си такъв какъвто съм;
 • Какво е моето уникално предназначение и как да го проявя;

“Вътрешният импулс на Веселин към себепознание, вътрешна работа, разширение на Съзнанието и автентичност започва с активна спортно-състезателна дейност. Това подсигурява една здрава основа в активирането на телесна и жизнена интелигентност. В последствие изследва все по-задълбочено връзката тяло-ум-дух и преминава през изучаването и практикуването на корейски, японски и китайски бойни изкуства, тяхната философия и духовни принципи

“По пътя на намирането добавя енергийни, психологични, терапевтични, дихателни, медитативни и духовни обучения, сертификации, знания и подходи, които му помагат да синтезира съвременни практики и освобождаващи процеси, които са в синхрон и приложими с настоящия динамичен начин на живот.”

Създава и провежда уникални насърчителни групови проекти:

“Витално тяло” – телесно ориентирани и енергийни подходи;
“Танцът на Диханието” – трансформиращ процес;
“Алхимия на моята истина”– емоционална флуидност;
“Интегрална Синхронизация” – от раз/деление към цялост;
Майндфулнес и медитативни практики;
“Магията на Барабана” – ритъм трансформация;
Ритрийт “Флуидност”, “Здраве”, “Обновление”;

Веселин провежда индивидуални сесии с клиенти онлайн и на място за различни групи
предизвикателства по индивидуален подход като някои от тях са:

 1. Събуждане на вътрешната сила, увереност, стойност и автентичност;
 2. Трансформиране на ограничаващи емоционални състояния:
  тревожност и прегаряне;
 3. Гняв и депресивност;
  травми, вина и страхове;
  тъга и самота и др.
 4. Активиране на здравето, устойчивост и благоденствие;
 5. Подобряване на ментално здравословно състояние, фокус и яснота;
 6. Интегриране на Духовни принципи в живота и запалване на вътрешната Искра;
 7. Създаване на здравосложни връзки със себе си и другите;
 8. Усвояване на техники за самопомощ и хармонизиращи протоколи;
 • Разчитане на индивидуалната графика на индивида,
  която носи кодовете на автентичното и показва много точно не-Азово обуславяне от околната среда.
 • Отговаря на основните въпроси за себепознание:
  кой съм АЗ и кой не съм Аз;
 • Каква е моята уникална стратегия за взимане на решения в живота;
 • Как да се предпазя от потенциални уязвимости;
 • Каква е моята сила и възможност за натрупване на мъдрост;
 • Как да приема и обичам себе си такъв какъвто съм;
 • Какво е моето уникално предназначение и как да го проявя;

Готов ли си да поемеш по своя събуждащ автентичен път с осъзнатост, пускайки дърпащото те назад минало?

ЗА Контакт:
ЗА Контакт:
Website: https://harmonyaivitalnost.com/
Email: info@harmonyaivitalnost.com